Bosch Video Systems

Onze missie is om beveiligingsprofessionals te helpen op hun reis naar voorspellende oplossingen. Dit doen we met AI-gedreven Video Analytics. Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van algoritmen voor Video Analytics, helpen onze Video Analytics-oplossingen gebruikers om mensen en eigendommen te beschermen. Ze bieden ook waardevolle inzichten zoals parkeerbezetting, mensentelling en voertuigclassificaties om toepassingen verder te brengen dan beveiliging zelfs in de meest extreme weersomstandigheden. Video Analytics genereert metadata waardoor gebruikers een beter inzicht krijgen over complexe scènes en situaties. Dat is de belangrijkste reden waarom onze videobeveiligingscamera’s sinds 2016 standaard Video Analytics hebben. Uiteindelijk willen we gebruikers de mogelijkheid geven om te voorspellen, zodat ze weten wat de toekomst biedt.

Bosch Video Systems

Our mission is to assist security professionals on their journey towards predictive solutions. We achieve this with AI-driven Video Analytics. With over 20 years of experience in developing algorithms for Video Analytics, our Video Analytics solutions help users protect people and property. They also provide valuable insights such as parking occupancy, people counting, and vehicle classifications to extend applications beyond security even in the most extreme weather conditions. Video Analytics generates metadata enabling users to gain better insight into complex scenes and situations. That’s the primary reason why our video security cameras have had Video Analytics as a standard feature since 2016. Ultimately, we aim to empower users with the ability to predict, so they know what the future holds.

Bosch Video Systems

Contact

Robin Molenaar, Sales District Manager

T: +31 40 257-7200
M: +31 6 53360764
E: Robin.Molenaar@nl.bosch.com
W: www.boschsecurity.nl

Want to get in touch?

Send your question